قالب سیلیکون

انواع قالب سیلیکون و کاربرد آنها

از قالب سیلیکون برای تولید مجسمه های دکوری، تولید شمع، تولید تابلوهای دکوراتیو، تولید صابون های تزئینی و ساخت دکور کیک با فوندات و موارد دیگر میتوان استفاده کرد